सिन्धुली जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहको अवस्थिति नक्सा । सिन्धुली जिल्लाको स्थानीय तहमा तोकिएका निमित्त कार्याकारी अधिकारीहरुको विवरण । इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धी जानकारी मार्ग निर्देशन तथा योजना प्राथमिकीकरणका अाधारहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको विवरण भुकम्पबाट क्षेतिग्रस्त अावास पुननिर्माण गर्न अनुदानको लागि बैङ्किङ कारोवार गर्न जिम्बेवारी दिइएका बैङ्कहरुको सूचि । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सिन्धुली जिल्लाको भुकम्प पिडितहरुको पछिल्लो विवरण । कार्यक्रम अधिकृतकाे परीक्षा स्थगित गरिएकाे सम्बन्धमा । एक्कार्इसाैं जिल्ला परिषद्बाट पारित नीतिगत निर्णयहरू आ.व. ०७३/७४ को वाषिर्क नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र्सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारीले दिनु भएको बजेट बक्तव्य

स्थानीय निकाय पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति सिन्धुलीको सूचना ।

यस जिल्लामा स्थानीय निकाय पुनसंरचना को सन्दर्भमा देहायका कार्यक्रमहरु  तपसिलका मिति ,समय र स्थानमा गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारी र उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सिनं कार्यक्रमको नाम मिति समय स्थान
जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-२६ ११ बजे सभागृह हल सिन्धुली
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-२७ ८ बजे भिमान
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-२७ २ बजे दुधौली
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-२८ ८ बजे खुर्कोट
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-२८ २ बजे नेपालथोक
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-२९ ११ बजे खाङसाङ
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-३० ११ बजे कपिलाकोट
स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी २०७३-०४-३१ ११ बजे चकमके

Skip to toolbar