सिन्धुली जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहको अवस्थिति नक्सा । सिन्धुली जिल्लाको स्थानीय तहमा तोकिएका निमित्त कार्याकारी अधिकारीहरुको विवरण । इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धी जानकारी मार्ग निर्देशन तथा योजना प्राथमिकीकरणका अाधारहरु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको विवरण भुकम्पबाट क्षेतिग्रस्त अावास पुननिर्माण गर्न अनुदानको लागि बैङ्किङ कारोवार गर्न जिम्बेवारी दिइएका बैङ्कहरुको सूचि । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सिन्धुली जिल्लाको भुकम्प पिडितहरुको पछिल्लो विवरण । कार्यक्रम अधिकृतकाे परीक्षा स्थगित गरिएकाे सम्बन्धमा । एक्कार्इसाैं जिल्ला परिषद्बाट पारित नीतिगत निर्णयहरू आ.व. ०७३/७४ को वाषिर्क नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र्सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारीले दिनु भएको बजेट बक्तव्य

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-७३ २०७३-०४-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-७३
सार्वजनिक सुनुवाई तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७२-७३। २०७३-०३-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७२-७३। २०७२-११-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन २०७२-७३। २०७२-०७-२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा । २०७२-११-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा ।
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा । २०७२-११-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ।
जिल्ला पार्श्वचित्र २०७०/७१ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र
मार्गदर्शन २०७३-७४ २०७२-०८-०२ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मार्गदर्शन २०७३-७४
मार्गदर्शन २०७२-२०७३ २०७१-०८-०३ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मार्गदर्शन २०७२-२०७३
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ २०७२-०८-०२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/७२ २०७२-०४-२३ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/७२
बार्षिक जिल्ला योजना २०७२/७३ २०७१-१०२८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला योजना २०७२/७३
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७१ २०७१-१२-१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७१

Skip to toolbar