सिन्धुली जिल्ला भित्रका नदी/खोलाहरुबाट नदी तथा खानीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, वालवा, चट्टान, माटो, दहत्तर–वहत्तर) उत्खन्न, संकलन तथा बिक्रि वितरण कार्यको अनुगमन नियमन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सिन्धुली जिल्ला भित्रका नदी/खोलाहरुबाट नदी तथा खानीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, वालवा, चट्टान, माटो, दहत्तर–वहत्तर) उत्खन्न, संकलन तथा बिक्रि वितरण कार्यको अनुगमन नियमन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ प्रकाशन २०७९ आश्विन २८ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सिन्धुली जिल्ला भित्रका नदि/खोलाहरुबाट नदि तथा खानीजन्य पदार्थ (ढुंङ्गा, गिट्टी, रोडा, चट्टान, माटो, दहत्तर-वहत्तर) उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरण कार्यको जिल्ला अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि ।
२०७९ आश्विन २८ मा जारी

Skip to toolbar