सूचना तथा समाचार


(FRRAP) र (LISA) को नतिजा २०७८।०७९

स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (FRRAP) र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (LISA) अनुसार...
थप पढ्नुहोस ...
स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको लागि दरखास्त आहृवान सम्बन्धमा ।

बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना यसैसाथ संलग्न रहेको छ, सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकामा रिक्त रहेको न्यायिक...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar